logo

Leden van Caecilia

huidige leden

potentiële leden

Wie zijn wij?

Fanfareorkest
Een groep van rond de 40 muzikanten die serieuze en populaire fanfaremuziek spelen.
Leerlingenorkest

Muzikanten, veelal kinderen, die nog in opleiding zijn, maar al als orkest kunnen optreden.

Slagwerkklas
Een groep leerlingen die samen de beginselen van het slagwerk onder de knie krijgen.
Bronzen trompetter

Personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging ontvangen de Bronzen Trompetter

Lees verder

Laatste update: 09-Apr-2017 9:56

FEL

 

Caecilia
contactadres:
Frans Hollander
Lagedijk 30
3998 KB Schalkwijk
telefoon (030) 2802227
franshollander@ziggo.nl

Documenten voor de leden

Alle informatie die voor leden van belang is, staat in het boekje Spelregels. U kunt het downloaden van de site. Beleidsplan Spelregels

Huidige leden

In onze statuten is in artikel 2 het “doel” van onze vereniging als volgt vermeld:
Lid 1:     “De vereniging heeft tot doel haar leden in de gelegenheid te stellen muziek te beoefenen, mee te werken aan de kultureel-muzikale vorming van haar leden en een aktieve bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven.”
In lid 2 is bepaald dat zij dit doel tracht te bereiken door:
-    a. het geven van instruktie;
-    b. het houden van oefeningen en wedstrijden;
-    c. alle andere geoorloofde middelen welke daartoe bevorderlijk zijn.

Voorwaarden om deze doelen te bereiken zijn vanzelfsprekend een bloeiende, actieve en financieel gezonde vereniging. Hierbij zijn goede prestaties, een actieve bijdrage van eenieder, goede onderlinge verhoudingen en een goede sfeer onmisbaar.
Een aantal essentiële persoonlijke en onderlinge gedragsregels zijn hierbij van groot belang. Het zou ontzettend mooi zijn, wanneer we vóór, tijdens en na ons 100-jarig jubileum niet alleen in muzikaal opzicht goed presteren, doch ook deze bijzondere mijlpaal in een collegiale, hartelijke en vriendschappelijke sfeer kunnen beleven. Dit biedt tevens de beste garantie voor een bloeiende toekomst voor onze vereniging!!

Lees verder

Potentiële leden

Caecilia kan altijd nieuwe leden gebruiken. Zowel bij de blazers als bij de slagwerkers. Nieuwe leden kunnen kinderen zijn die bij ons willen leren muziek te maken, maar het kunnen vook volwassenen zijn die willen leren spelen of die al een instrument bespelen.

Lees verder

Foto's

 
Copyright © 2016 FEL Schalkwijk | Designed by Frans Hollander | Validate XHTML & CSS