logo

Leden van Caecilia

huidige leden

potentiële leden

Wie zijn wij?

Fanfareorkest
Een groep van rond de 40 muzikanten die serieuze en populaire fanfaremuziek spelen.
Leerlingenorkest

Muzikanten, veelal kinderen, die nog in opleiding zijn, maar al als orkest kunnen optreden.

Slagwerkklas
Een groep leerlingen die samen de beginselen van het slagwerk onder de knie krijgen.
Bronzen trompetter

Personen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging ontvangen de Bronzen Trompetter

Lees verder

Laatste update: 09-Apr-2017 0:15

FEL

 

Caecilia
contactadres:
Frans Hollander
Lagedijk 30
3998 KB Schalkwijk
telefoon (030) 2802227
franshollander@ziggo.nl

De Opleiding

Leerlingen van Caecilia krijgen les van een professionele leraar. Leerlingen met een blaasinstrument mogen na verloop van tijd toetreden tot het leerlingenorkest om samenspeelervaring op te doen. Zodra ze het diploma B hebben gehaald hebben, krijgen ze een uniform en mogen ze meedoen met het grote orkest. Slagwerkleerlingen worden ook opgeleid voor het A-diploma en krijgen van de instructeur te horen wanneer ze met de drumband mogen meespelen.

De repetitietijden zijn als volgt:

De slagwerkklas: donderdag van 16.30-17.15 uur

Het leerlingenorkest: donderdag van 18.30-19.30 uur

Het fanfareorkest: donderdag van 19.45 – 21.45 uur.

De repetities vinden plaats in Cultureel Centrum De Wiese. Wie niet aan de repetitie kan deelnemen moet zich afmelden bij Gerard van Leur: UBG@planet.nl. Na het A-diploma bestaat er de gelegenheid om het B- en zelfs het C-diploma te halen. Om voldoende vorderingen te maken, moet je als leerling elke dag even spelen. Het hoeft niet heel lang te zijn. Maar elke dag 1 kwartier spelen levert meer vooruitgang op dan één keer in de week twee uur. Je moet minstens in groep 5 van de basisschool zitten voordat je met een muziekinstrument bij de fanfare kunnen beginnen. Het is wel mogelijk om in groep 4 alvast deel te nemen aan een AMV-cursus (= cursus Algemene Muzikale Vorming). Deze cursus zorgt voor een goede eerste kennismaking met muziek en alles wat daarmee samenhangt.

Kosten

Caecilia betaalt in totaal gedurende 5 jaar mee aan de muziekopleiding van een leerling. In deze periode kost het lidmaatschap en de muziekles tezamen slechts € 337,50 per jaar. (Het lidmaatschap voor leden die geen les hebben bedraagt € 200). Leerlingen die na deze vijf jaar nog langer les willen hebben, zullen zelf het volledige lesgeld moeten betalen. De fanfare betaalt het examengeld, de leerling moet zelf lesboeken betalen en het inschrijfgeld voor de website www.muziekabcd.nl. Dit laatste geldt alleen in het half jaar voorafgaand aan het examen. (9,95 euro)

Als een leerling niet voldoende vorderingen maakt, kan het bestuur besluiten om de lessen stop te zetten. Dit uiteraard in overleg met de leerling en eventueel de ouders. Lesgeld en contributie worden aan het begin van elk kalenderjaar betaald. Ieder lid ontvangt een rekening met het verzoek het bedrag over te maken op bankrekening-nummer: NL60 RABO 0357 5021 75 ten name van Fanfare St.Caecilia, Schalkwijk. Het is ook mogelijk om het geld automatisch te laten overschrijven. Geld dat drie maanden of minder vooruit betaald is, kan niet teruggestort worden.

Leerlingen met een blaasinstrument

Leon Vliex is de dirigent van het orkest. Thijs Visser geeft de muzieklessen aan de leerlingen met een blaasinstrument. Deze lessen worden op woensdag of donderdag gegeven in De Wiese. Leerlingen moeten zelf hun lesboeken betalen. Als je niet op les kunt komen moet je je afmelden bij Trees van Eijden.

Leerlingen van de slagwerkklas

Anniecke van Delft is de instructeur van de slagwerkers. De lessen van de slagwerkklas worden op donderdag gegeven in De Wiese van 16.30-18.15 uur en op maandag tussen 15.30 en 19.00 uur. Als je niet op les kunt komen moet je je afmelden bij Anniecke.

Lees verder

Uniform en instrument

Wie lid wordt van Caecilia krijgt een muziekstandaard en een blaas- of slaginstrument in bruikleen. Wees daar zuinig op, want sommige blaasinstrumenten kosten duizenden euro’s. En reparaties zijn vaak ook peperduur. Leg of zet de instrumenten veilig neer. Stoot ze nergens tegenaan. Een klein deukje kan de klank van een blaasinstrument al beïnvloeden. Laat geen onervaren muzikanten op je instrument spelen. Houd het instrument goed schoon.

Wie toetreedt tot het orkest of de drumband krijgt een uniform.

Het uniform voor buitenoptredens bestaat uit: pet, donkerblauwe jas, wit overhemd, groene stropdas en uniformbroek.

Het binnenuniform bestaat uit: donkerblauw gilet, wit overhemd, groene stropdas en uniformbroek. Zorg zelf in beide gevallen voor zwarte schoenen (zonder kleuraccenten!) en zwarte sokken. Als je aan een uniform toe bent, betaal je daar eenmalig € 25,00 voor. Groei je uit je pak, dan kun je het omruilen voor een groter uniform.

Lees verder

Foto's

 
Copyright © 2016 FEL Schalkwijk | Designed by Frans Hollander | Validate XHTML & CSS